HEDEF...
"Birlikte Geliştirmek ve Başarmak"
Hakkımızda

HİZMETLERİMİZ

Proje Geliştirme ve Değerleme Hizmeti

Gayrimenkul Fizibilite Analizi Hizmetleri

Gayrimenkul Portföy Değerleme

Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmeti

Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Danışmanlık Hizmeti

Etüt, Proje ve Danışmanlık Hizmeti

Konsept Geliştirme Danışmanlığı Hizmeti

ÇALIŞMALARIMIZ

İzmir - Menderes Projesi

İzmir ili, Menderes İlçesi, Tekeli mevkiinde bulunan 60.000 m² arazinin satın alma işlemi tamamlanmıştır. Gayrimenkul üzerine planlama ve projelendirme etütleri devam etmektedir.

Çalışmalarda yürütülen aşamalar;
 • Bölgenin demografik yapısı, sosyo-ekonomik konjonktürü,
 • Finansal analizler,
 • Pazar araştırması,
 • Fizibilite çalışmaları,
 • Yatırım için en uygun gayrimenkul türü analizi (konut, rezidans, ofis, plaza, ticari ünite, karma proje, vb.),
 • Bölgenin arz – talep dengesi analizi,
 • Müşteri talep, tercih ve eğilimleri ile alım gücü analizi,
 • Hedef kitle irdelemesi,
 • Konsept tespiti ve geliştirilmesi,
 • Bölgedeki mevcut stok, yapımı devam eden proje ile planlanan projelerin analizi,
 • Bölgede muadil yatırımların fırsat, cazibe, eksiklik, nicelik ve nitelik incelemeleri,
 • Yapılan, yapımı süren veya planlanan; bölge potansiyelini destekleyebilecek büyük ölçekli altyapı – üst yapı projelerinin irdelemesi,
 • En etkin ve verimli kullanım analizi,
 • Swot (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi,
 • Yatırım süreci sonunda tahmini arz-talep dengesi analizi,
 • İkincil piyasa durumları analizi,
 • Potansiyel kira, işletme vb. diğer gelirlerin analizi,
 • Satış / Kiralama stratejinin geliştirilmesi (fiyat tespiti, pazarlama senaryoları, kampanya seçenekleri, finansman ve ödeme alternatifleri) gibi pek çok konu ve alanda araştırma, analiz ve tespit gerçekleştirmekteyiz.

Hakkımızda

Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. olarak, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satışına kadar geçen süreçleri yönetmekle sorumluyuz.

Gayrimenkul geliştirme; bir arsanın bölgenin sosyal ve ekonomik konjonktürüne göre finansal, yasal, rakip, arz-talep dengesi, tasarım, konsept, süre vb. analizler ve fizibilite çalışmalarının yapılıp proje üretilerek gerekli finansmanın sağlanması ile oluşturulan yatırım türüdür. Gayrimenkul geliştirme projelerinin gerçekleşmesi için yatırımcı tarafından 3 önemli yapı taşının bir araya getirilmesi gerekmekte olup bunlar Arazi, Proje Düşüncesi ve Sermaye olarak açıklanmaktadır. Yapımı düşünülen gayrimenkul geliştirme projelerinde yatırımın maksimum faydayı elde edebilecek ve yatırımın geri dönüş süresini minimuma indirebilecek şekilde planlanmasında ve süreç boyunca mücbir sebepler dışında oluşabilecek rizikoları tespit etmekteyiz. Bu bağlamda gayrimenkul geliştirme projelerinde yatırım öncesinde yapılacak analiz ve fizibilite çalışmalarının yanı sıra; projenin hayata geçirilme ve sonrasında birincil ve ikincil satışları sırasında da yapılan analizlerin kontrol edilerek ihtiyaca göre yenilenmesi işlemini gerçekleştirmekteyiz.

Bu amaçla uzman kadromuz ile birlikte başlangıç, geliştirme ve sonuç aşamalarında en verimli şekilde çalışmalar yürütmekteyiz.

MİSYON VE VİZYONUMUZ

Faaliyet gösterdiği gayrimenkul sektöründe Türkiye'nin önde gelen ve güvenilir şirketi olmak, toplam aktiflerini verimliliği ve karlılığı da göz önüne alarak dengeli bir şekilde arttırmak Şirket'in temel hedefidir. Hedef projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme, gerçekleştireceği projelerde doğru ve etkin proje yönetimi yaklaşımını gözetmeyi, şeffaf yapısı, profesyonel kadrosu ve portföy çeşitliliği ile sektörde sürekliliği hedeflemektedir.

Gayrimenkul ‘ün her alanında, katma değeri ve standardı yüksek, yatırımcılarına ve ortaklarına en yüksek getiriyi sağlayan, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede sağlandığı projeler gerçekleştirmeyi misyon edinmiştir.

ORTAKLIK YAPISI

100.000.000,00 Sermayemizin tamamı HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’ ye aittir.

İLETİŞİM

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:4/2 D:7 Ümraniye / İSTANBUL
[email protected]       +90(216) 970 5757       +90(216) 557 5707